Centralisatiekredieten

Soms zijn er momenten in het leven dat er financieel te weinig ademruimte is. Zo kan het bv zijn dat u door samenloop van enkele kortlopende kredieten een te zware maandelijkse inspanning moet leveren. Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden om de betalingen terug tot een comfortabele maandelijkse financiële inspanning te herleiden.